Home Automation and More

Home Automation and More, ή HAM είναι ένα σύστημα αυτοματισμού σπιτιού το οποίο σκαρφιστήκαμε εγώ και ένας συναδελφος εν έτει 2015, χρησιμοποιώντας ασύρματες τεχνολογίες και ηλεκτρονικά ισχύος. Έφτιαξα το μεγαλύτερο κομμάτι του πρώτου πρώτοτυπου και για να το καταφέρω αυτό χρησιμοποίησα έναν μικροελεγκτή AVR, το Module ESP-8266 και ένα κύκλωμα οδήγησης με TRIAC. Το πρωτότυπο είναι επίσης σε θέση να μετρήσει και κατανάλωση ισχύος εκμεταλλευόμενο έναν αισθητήρα ρεύματος και ένα κύκλωμα μέτρησης τάσης το οποίο σχεδίασα.

Το πρώτο protoHAM

Για το κομμάτι του λογισμικού, έγραψα μια ιστοσελίδα σε PHP, μια mobile εφαρμογή με χρήση του πλαισίου Apache Cordova, έναν εξυπηρετητή ελέγχου σε Javascript με nodejs και το λογισμικό του υλικού το υλοποίησα σε C.

Η μπροστινή σελίδα του homeautomationandmore.com

Έχουμε προχωρήσει πολύ από τότε. Μπορείτε να δείτε περισσότερα για το όλο σύστημα και την τρέχουσα του κατάσταση στην ιστοσελίδα