Κουτί εμφάνισης PCB με LED

Χρησιμοποιώντας το “κέλυφος” ενός παλιού scanner, κατασκεύασα ένα κουτί εμφάνισης Printed Circuit Board (PCB) με ultraviolet LED. Έχει μια οθόνη LCD και 4 κουμπιά στο μπροστινό μέρος σαν διεπαφή χρήστη. Ένας μικροελεγκτής AVR “ελέγχει” την διαδικασία εμφάνισης.

Το κουτί με όλα τα LED αναμμένα

Μέσω ρυθμίσεων στο μενού, δίνεται η δυνατότητα να ρυθμιστεί ο χρόνος εμφάνισης, ποια LED να ανάψουν (τα πάνω μισά, τα κάτω μισά ή όλα), το backlight της LCD και εάν θέλουμε να σταματάει η διαδικασία σε περίπτωση που σηκώσουμε το καπάκι. Έχει επίσης 10 θέσεις για αποθήκευση ρυθμίσεων.

Το κουτί με σηκωμένο το καπάκι

Για τροφοδοσία χρειάζεται τροφοδοτικό που δίνει τάση τουλάχιστον 12V. Η πλακέτα τροφοδοσίας δίνει δύο επίπεδα τάσης: 5V για τον έλεγχο και 12V για τα LED.

Το χρησιμοποίησα ελάχιστα, επειδή τα veroboard είναι πιο ευέλικτα και γρήγορα για πειραματισμό. Μια από τις πλακέτες που εμφάνισα ήταν το PCB ελέγχου για έναν αποκωδικοποιητή μέτρησης γωνίας με φως που σχεδιάσαμε και κατασκευάσαμε στην σχολή. Ακολουθεί φωτογραφία της πλακετάς μετά το developing.

Το PCB ελέγχου πριν το τρύπημα και το κόλλημα